Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

  • 06-12-2017
  • 10:00 - 11:00
  • Online

Registration


Registration is closed


Webinar: Finn elektriske energitap med termografi

Dette webinaret tar for seg bruk av termokameraer for å finne elektriske energitap. Vi fokuserer på å finne feil i elektrisk utstyr som kabler, koblinger, sikringer, brytere, transformatorer, motorer osv., feil som kan assosieres med unormale elektriske energitap.

I løpet av webinaret vil du lære:

Vårt mål er å gi deg en god introduksjon til mulighetene et termokamera har til å finne feil i belastet elektrisk utstyr, uten at produksjonen forstyrres. Dette er ikke ment som en full trening.

Webinaret er perfekt for:

·         Elektrikere

·         Elektroentreprenører

·         Elektroingeniører

·         Vedlikeholdsansvarlige på anlegg

·         Ansvarlige for energiforbruk

 

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software