Webinar: Nettkvalitet – hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle (Norsk)

  • 24-11-2017
  • 13:00 - 14:00
  • Online

Registration


Registration is closed


Dette webinaret tar for seg hva nettkvalitet er og hvordan den kan se ut i virkelige situasjoner. I tillegg ser vi litt på relaterte forskrifter og normer. Mest fokus legger vi på måling av relevante parametere, hva som må måles og hva slags typer instrumenter som er egnet. Det viktigste deretter er å korrelere målingene til fenomener av nettkvalitet.

I løpet av webinaret vil du lære:

  •      Om konsekvensene av dårlig nettkvalitet
  •      Hvordan du kan måle og identifisere nettkvalitetsparametere effektivt

 

Webinaret er perfekt for:

  •       Elektroingeniører
  •       Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
  •        Ansvarlige for energiforbruk

 

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software