Vill du veta mer om termografi och hur du kan använda termografi vid underhållsarbetet?

Vid vårt seminarium om hur yrkesverksamma tekniker kan arbeta med termografi får du praktiska tips.

Vid det här seminariet tar vi upp hur du kan använda värmefotografering till att identifiera fel i utrustningen under normala driftförhållanden i nya och befintliga anläggningar. Våra specialister visar skillnaden mellan en visuell bild och en infraröd eller värmebild och vilken nytta du kan ha av den här kunskapen i din verksamhet och vid underhållsarbetet. Du kommer att kunna se dolda fel i helt nya installationer, och i de installationer som du nyss har reparerat. Med en värmekamera kan du upptäcka sådana här problem som du inte känner till idag, och vidta lämpliga åtgärder så att du slipper problem i framtiden, och kan på så sätt bespara dig framtida kostnader.

Det här får du lära dig under seminariet:

 • Förstå skillnaden visuella bilder och värmebilder
 • Förstå vad den skillnaden innebär för dig och hur du kan hitta dolda elfel som dåliga anslutningar
 • Förstå vissa begränsningar med värmefotografering
 • Orientera dig bland vanliga typer av elfel i hög-, mellan- och lågspänningsanläggningar, som går att detektera med en värmekamera
 • Kunskap om fördelarna med värmefotografering för bättre underhållsrutiner
 • Tips om hur du använder en värmekamera från Fluke till att hitta elfel

Passar för:

 • Instrumenttekniker/ingenjörer
 • Processtekniker/ingenjörer
 • El- och elektronikingenjörer som arbetar med processinstrument
 • Alla tekniker som arbetar med underhåll av automatiserad processtyrning

 

Webinar: Hitta elektriska energiförluster med hjälp av värmekameror (Termografering) (norsk)

Detta webinar fokuserar på användandet av värmekameror för att hitta elektriska energiförluster. Vi fokuserar på att hitta fel i elektriska applikationer som kablar, kopplingar, säkringar, brytare, transformatorer, motorer osv, fel som kan associeras med onormala elektriska energiförluster.

Efter webinariet kommer ni att ha lärt er:

Vårt mål är att ge dig en god introduktion till möjligheterna att med värmekamera hitta fel på elektriska applikationer, utan att produktionen påverkas.

Webinaret är perfekt för:

 •        Elektriker
 •        El entreprenörer
 •        El ingenjörer
 •        Driftansvariga på anläggningar
 •        Ansvariga inom energiförbrukning

 

Kommande webinarier och seminarier:  

No upcoming events

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software