Vill du sänka energikostnaderna för din anläggning?

Vid Flukes seminarium om metoder för energimätning får du lära dig identifiera och kvantifiera energispill.

Elräkningen talar om hur mycket energi du använder – om du nu tittar på den. Men du får inte reda på var eller hur energin används, eller under vilken tid på dygnet. Om du inte vet hur mycket dina system och din verksamhet kostar att driva just nu kan du inte ta välgrundade beslut om vad som behöver ändras, åtgärdas eller uppgraderas.

Det här får du lära dig under seminariet:

 • Strategier för hur du sänker energikostnaderna
 • Verktyg som kan identifiera och kvantifiera energispill
 • Mäta och logga elförbrukning
 • Identifiera och mäta slöseriet inom vanliga produktionsprocessystem
 • Detektera energislöseri med hjälp av vibrationsdetektering och analyser
 • Beräkna kostnaden för tryckluft
 • Mäta spänningsobalans och beräkna förlusterna
 • Kvantifiera elkostnaderna för ventilationen
 • Hur du kan sänka kostnaderna för VVS-systemen.

Passar för:

 • Underhållstekniker
 • OEM-fältservicetekniker och energirådgivare
 • Platschefer  
 • Elentreprenörer och fastighetsskötare
 • Energiinspektörer

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software