Vill du sänka kostnaderna för dina elräkningar och förlänga maskinernas livslängd?

Seminarier om el-kvalitet

Yrkesverksamma tekniker som vill veta hur du konfigurerar en belastningsstudie, hur du mäter elleverantörens el-kvalitet eller hur du detekterar störningar i anläggningarna kan nu delta i Flukes seminarier om el-kvalitet och lära sig hur du kan sänka kostnaderna för elräkningarna och förlänga maskinernas livslängd.

 

Det här får du lära dig under seminariet:

 • Introduktion till el-kvalitetsprinciperna
 • Flicker, spänning, ström och frekvens
 • Belastningsstudier
 • Energiförbrukning i anläggningar, på kontor och i bostäder
 • Hur du mäter obalans och övertoner
 • Underspänning och överspänning

Passar för:

 • Platschefer
 • Underhållstekniker
 • Energirådgivare
 • Elingenjörer
 • Elektriker
 • Servicetekniker

 

Webinar: Nätkvalité - vad är bra och dålig nätkvalité,  hur kan vi mäta detta? (norsk)

Detta webinar talar om för er vad nätkvalité är och hur det kan se ut i verkliga situationer. Vi kommer även att titta på relaterade föreskrifter och normer inom nätkvalité. Mest fokus lägger vi på mätningar av relevanta parametrar d.v.s vad som ska mätas och vilken typ av instrument som kan användas. Det viktigaste därefter är att utvärdera mätvärden inom nätkvalité området.

Efter webinariet kommer ni att ha lärt er:

 •        Konsekvenser av dålig nätkvalite
 •        Hur du kan mäta och identifiera nätkvalitetsparametrar effektivt

Webinaret är perfekt för:

 •        Elingenjörer
 •        Drift och elansvariga inom fasta anläggningar
 •        Ansvariga inom energimätning
 •        Energi konsulter

 

Kommande webinarier och seminarier:  

Kommande händelser

No upcoming events

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software