Vill du minimera stilleståndstiden och sänka kostnaderna?

Under vårt seminarium om felsökning av motorer och drivenheter får du lära dig att fatta välgrundade beslut.

Innehållet i det här seminariet är tänkt att hjälpa underhållstekniker (elektromekaniska tekniker och elektriker) att bli effektivare vid felsökning av motorer och motordrivenheter, och därmed bidra till att stilleståndstiden förkortas och kostnaderna för reparationer minskar. Efter att ha deltagit i utbildningen ska teknikern kunna fatta de beslut som krävs för att snabbt kunna ringa in fel ner på komponentnivå, och på så sätt kunna utföra snabba och kostnadseffektiva reparationer. Teknikern ska också kunna avgöra om ett problem är ett enkelt komponentfel, ett installationsproblem eller ett möjligt prestandaproblem.

Det här får du lära dig under seminariet:

  • Snabbt ringa in fel ner på komponentnivå
  • Förenkla snabba och kostnadseffektiva reparationer
  • Diagnostisera ett problem (om det är ett komponentfel, ett installationsproblem eller ett möjligt prestandaproblem)
  • Förstå vanliga feltillstånd i motorsystem
  • Grundläggande mätmetoder och felsökningstekniker
  • Grunderna i hur du tolkar resultaten.

Passar för:

  • Underhållstekniker (elektromekaniska tekniker, elektriker)
no upcoming events

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software