Szukasz zalet termografii w celu poprawy obsługi procesów utrzymania?

Seminarium Do czego fachowcy wykorzystują termografię dostarcza praktycznych wskazówek

Seminarium omawia wykorzystanie termografii do identyfikacji obecności wad w urządzeniach w normalnych warunkach pracy, w nowych lub istniejących instalacjach. Nasi eksperci przedstawią różnicę między zwykłym widzianym obrazem i obrazem termicznym lub w podczerwieni oraz korzyści wykorzystania tej techniki w zakładzie i pracy utrzymania produkcji. Uczestnik pozna wady, które istnieją w stanie utajonym w nowej instalacji lub w instalacjach, które właśnie naprawiano. Kamera termowizyjna pozwala zidentyfikować te problemy, które do tej pory były niewykrywalne i podjąć odpowiednie działania, unikając ich w przyszłości, które przynoszą oszczędność czasu i pieniędzy. W praktycznych przykładach poznasz, jak łatwo jest zlokalizować uszkodzone połączenia i inne podzespoły oraz udokumentować ustalenia za pomocą oprogramowania kamery termowizyjnej.

Tematy omawiane na seminarium:

  • Orientowanie się w różnicach między obrazem wizualnym i obrazem termicznym
  • Znajdowanie ukrytych wad, między innymi połączeń elektrycznych, na podstawie poznanych różnic w obrazach
  • Poznanie niektórych ograniczeń termowizji
  • Wprowadzenie do powszechnie znanych typów wad elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, które mogą być wykryte za pomocą kamery termowizyjnej
  • Przedstawienie korzyści termowizji do poprawy w praktyce procesu utrzymania produkcji
  • Porady i wskazówki dotyczące korzystania z kamery termowizyjnej Fluke do wykrywania wad urządzeń elektrycznych

Uczestnicy:

  • Inżynierowie / technicy pomiarowi
  • Inżynierowie / technicy procesu
  • Inżynierowie / technicy elektrycy ze specjalnością urządzenia procesowe
  • Wszyscy inżynierowie wprowadzeni w problemy utrzymania automatycznej kontroli procesów

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software