Czy jesteś zainteresowany obniżeniem rachunków za energię i poprawą trwałości urządzeń?

Seminaria na temat jakości zasilania

Seminaria Fluke na temat jakości zasilania są przeznaczone dla fachowców, którzy chcą wiedzieć, jak przeprowadzać testy obciążenia, jak zmierzyć jakość zasilania z sieci energetycznej ogólnodostępnej lub jak wykryć zakłócenia w obiektach oraz jak obniżyć rachunki za energię elektryczną i poprawić trwałość urządzeń.

Tematy omawiane na seminarium:

  • Wprowadzenie do zasad jakości energii
  • Migotania, procesy nieustalone, wolty , ampery i herze
  • Testy obciążenia
  • Zużycie energii w obiektach, biurach i domach
  • Jak mierzyć asymetrię, składowe harmoniczne i interharmoniczne
  • Sygnalizacja zasilania, przysiady napięcia i przepięcia

Uczestnicy:

  • Kierownicy zakładów
  • Inżynierowie utrzymania
  • Doradcy ds. energii
  • Inżynierowie energetycy

Nadchodzące wydarzenia

No upcoming events

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software