Czy jesteś zainteresowany obniżeniem kosztów energii w zakładzie?

Seminarium Fluke Zasady pomiarowe energii pomaga zidentyfikować i określić ilościowo straty energii

Na tym seminarium poznasz, jakie praktyki i narzędzia służą do tego pomiaru. Nasze motto to: „Jeśli czegoś nie da się zmierzyć, zarządzanie jest niemożliwe”. Rachunek za media mówi, ile energii zużywasz - po jego przeczytaniu. Ale nie ma w nim informacji, gdzie i jak ta energia jest wykorzystywana i jeśli, w jakiej porze dnia - a nie mając wiedzy, ile kosztuje każdy z systemów budowlanych i obsługa jego bieżącego działania, podejmowanie świadomej decyzji o tym, co zmienić, naprawić lub zaktualizować jest niemożliwe. Nie można uzyskać zwrotu z inwestycji, jeśli nie wiesz, ile jest wydatków bieżących, ile będzie kosztować naprawa i jak długo będzie trzeba płacić za poprawki związane z tą naprawą.

Tematy omawiane na seminarium:

 • Strategie obniżające rachunek za energię;
 • Narzędzia służące do identyfikowania i obliczania strat energii;
 • Pomiar i rejestracja zużycia energii;
 • Identyfikacja i pomiar strat energii zwykłego systemu procesu produkcji;
 • Wykrywanie strat energii za pomocą wywoływania i analizy drgań;
 • Obliczanie kosztu sprężonego powietrza;
 • Pomiar asymetrii napięcia w celu obliczenia strat energii;
 • Oszacowanie kosztów energii elektrycznej wentylacji;
 • Jak zredukować koszty generowane przez system wentylacyjny (HVAC).

Uczestnicy:

 • Inżynierowie utrzymania zakładu
 • Doradcy ds. energii i serwis w terenie producenta OEM
 • Kierownicy zakładów
 • Wykonawcy robót elektrycznych i obiektowych
 • Inspektorzy ds. energii

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software