Fluke tekniske dager – kostnadsfrie webinarer


Datoer: Tirsdag 31.august og torsdag 2.september


Tirsdag 31.august - https://fluke-emea.zoom.us/webinar/register/5816292092110/WN_i7rWz90WTkyzvV3Kib-vng

Torsdag 2.september - https://fluke-emea.zoom.us/webinar/register/3316292091735/WN_TJeN9hPMTO2BubLc2j3Gug


Dagsorden

10:00-10:30 - Tre gode grunner til å overvåke effektforbruket

11:00-11:30 - Hvordan redusere kompleksiteten ved feilsøking av frekvensomformere?

13:00-13:30 - De usynlige truslene som du nå kan se!

14:00-14:50 - Hvordan forstå hemmelighetene til et termisk kamera?


Tre gode grunner til å overvåke effektforbruket

Kvantifisering og overvåkning av energiforbruk er avgjørende for anlegget og teamet ditt. Det gir deg dataene du trenger for å ta riktige beslutninger om energistyring.

 

Dette er viktig av 3 grunner:

1)    Du sikrer overholdelse av lokale sikkerhetsforskrifter

2)    Du får oversikt over energikostnadene, kan realisere besparelsesmuligheter og får kontroll med strømregningen

3)    Du kan avsløre problemer med nettkvaliteten

 

Med Fluke 1748 kan du kvantifisere energiforbruket, og i tillegg feilsøke og utføre nettkvalitetsundersøkelser enklere enn noen gang tidligere. Her får du en smakebit på hvilke muligheter Fluke 1748 kan gi deg.Hvordan redusere kompleksiteten ved feilsøking av frekvensomformere?

Motorstyringer finnes overalt og de er viktige for å tilpasse motorens hastighet til bruksområdets behov. De er en avgjørende komponent som opererer i kulissene bak vifter, pumper, kompressorer og annet utstyr.

 

Når problemer oppstår, og du ikke vet nøyaktig hvor du vil begynne å lete eller hva du vil undersøke, vil du sannsynligvis ta med deg et multimeter, et oscilloskop og en nettkvalitetsanalysator. Og i tillegg til det, må du ha spesiell kunnskap, opparbeidet gjennom erfaringer. Fluke MDA550 endrer dette, fordi du bare trenger ett instrument og det er godt nok for grundig feilsøking. En annen fordel er at du får hjelp fra instrumentet, den er som en veiviser og gir deg diagrammer og instruksjoner, og forteller deg hva du skal måle. Og den forhåndsinnstiller alle funksjonene avhengig av om du velger å måle inn på omformeren, på DC-bussen, utgangen, inn på motoren eller spenning på motorakslingen.

 

Her får du en smakebit på hvilke muligheter Fluke MDA550 kan gi deg.De usynlige truslene som du nå kan se!

Lekkasjer i trykkluft, gass, damp og vakuumsystemer påvirker både anleggets driftstid og resultatet. Og det er estimert at opptil 40% av verdens industrielle energi går tapt på grunn av lekkasjer i trykkluftsystemer. Med Fluke ii900 kan du på en enkel og intuitiv måte se lydbilde lekkasjene skaper. Kameraet filtrerer bort den hørbare lyden som forhindrer at vi hører problemet. Fluke ii910 er enda mer følsom og kan i tillegg til å finne mindre lekkasjer, også avsløre elektrisk delutladning (PD) – et alvorlig problem for isolatorer, transformatorer, koblingsutstyr og høyspentledninger. Hvis disse problemene ikke kontrolleres, kan de føre til strømbrudd, brann, eksplosjoner eller lysbuer.

 

Tidligere metoder for å lokalisere industrielle lekkasjer og PD var tidkrevende, krevde opplæring og verst av alt, ofte krevdes driftsstans - det alle jobber for å unngå. Endelig finnes det en bedre metode ... velkommen til fremtiden for lekkasje- og PD-deteksjon.

 

Interessert i å høre mer, og se eksempler?

Her får du vite hva du kan avsløre med Fluke ii900-serien.Hvordan forstå hemmelighetene til et termisk kamera?

Et termokamera er et fantastisk verktøy som kan avsløre begynnende problemer på et tidlig tidspunkt. Fordelene ved bruk av termografi er imponerende og varierende. Blant annet kan du på en trygg avstand skanne store områder enkelt og raskt uten å forurense målepunktet, og du avslører eksakt feilsted. Oftest er det relative forskjeller du er ute etter, men noen ganger vil du måle absolutte temperaturer. Hvordan kan du bruke et termokamera og tilbehør på en fornuftig og riktig måte slik at du er sikker på gode resultater? Og hvilke faktorer påvirker målingene dine?

Her vil du lære litt om teorien bak målingene og vi vil gi deg noen tips som gjør det enklere å forstå det du ser, og hjelper deg til å foreta riktige vurderinger og tolkninger.Webinar

Become an expert on electrical power with our unique training program. Our webcast and supporting guidebook help to understand the major elements that affect power quality: particularly inductive loads, harmonic distortion, and three-phase power unbalance. This will help you solve power problems, now that electrical loads in industrial and commercial buildings are often too complex to be calculated by the classical model of power.

More information

Thermography

Learn how to benefit from thermography in your work

Thermography can increase the effectiveness of your work. And Fluke has made it really easy to use, so you can quickly benefit from it in troubleshooting, maintenance and diagnostics. A thermal imager has become an essential tool in HVAC, civil engineering, plumbing and all disciplines where a thermal image of a component, installation, situation or building reveals practical information you can act on. To help you understand the technology, Fluke has launched a series of application-specific webcasts.

Choose the webcasts that suit your work

These webcasts from the Fluke Academy bring you up to date on using thermal imagers in your daily work. You can register to view them at a time that suits you.

  Qualitative electrical Inspection - learn more about how a Fluke Thermal Imager can help you to identify the presence of faults in your equipment.
     
  Detect electrical energy Losses - learn more about how Fluke Thermography helps you to detect electrical energy loss.
     
  Inspecting electromechanical equipment - learn how you can extend the lifetime of your machinery with Fluke Thermography
  Building Heat Losses - learn about insulation, air infiltration and thermal bridging issues, and see how you can identify the common causes of heat losses
     
  HVAC - learn how to use thermal imaging to investigate heating and cooling systems, and get tips on improving equipment operation and efficiency
     
  Plumbers - see how a thermal imager can help you detect hidden leaks and moisture, and get tips on carrying out inspections and restorations
     
  Roofers - understand the benefits of thermography in roofing applications for most types of roof, and get practical tips on carrying out inspections

 

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software