Er du interessert i fordelene ved termografi for å forbedre vedlikeholdspraksisen deres?

Seminaret Hvordan fagfolk bruker termografi vil komme med praktiske tips

Dette seminaret viser hvordan dere kan bruke bildetaking til å identifisere feil i utstyret under normale arbeidsforhold, i nye eller eksisterende anlegg. Ekspertene våre vil vise dere forskjellen mellom et normalt visuelt bilde og et infrarødt bilde eller et varmebilde, og hvilke fordeler du kan oppnå ved å lære deg hvordan du bruker dem i anlegget og i vedlikeholdsarbeidet. Dere vil se potensielle defekter som allerede er dukket opp i nye installasjoner, eller i installasjoner dere nettopp har reparert. Termokameraet vil gjøre det mulig for dere å se slike problemer, som ikke er kjente i dag, og treffe passende tiltak for å unngå problemer i fremtiden og spare både tid og penger.

Dette vil du lære i løpet av seminaret:

 • forstå forskjellen mellom et visuelt bilde og et varmebilde
 • forstå hva den forskjellen betyr for dere, slik at dere kan finne skjulte elektriske defekter så vel som dårlige forbindelser
 • forstå noen av begrensningene ved termografi
 • få en innføring i vanlige typer elektriske defekter under høy, middels og lav spenning som kan oppdages med et termokamera
 • oppdag fordelene ved termografi for å forbedre vedlikeholdspraksisen deres
 • tips for å bruke et Fluke-termokamera til å hjelpe dere med å oppdage elektriske defekter

Perfekt for:

 • instrumentteknikere/-ingeniører
 • prosessteknikere/-ingeniører
 • elektroteknikere som er involvert i prosessinstrumenter
 • alle teknikere som er involvert i å vedlikeholde automatiserte prosesskontroller

Webinar

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

Dette webinaret tar for seg bruk av termokameraer for å finne elektriske energitap. Vi fokuserer på å finne feil i elektrisk utstyr som kabler, koblinger, sikringer, brytere, transformatorer, motorer osv., feil som kan assosieres med unormale elektriske energitap.

I løpet av webinaret vil du lære:

Vårt mål er å gi deg en god introduksjon til mulighetene et termokamera har til å finne feil i belastet elektrisk utstyr, uten at produksjonen forstyrres. Dette er ikke ment som en full trening.

Webinaret er perfekt for:

  •        Elektrikere
  •        Elektroentreprenører
  •        Elektroingeniører
  •        Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
  •        Ansvarlige for energiforbruk

Kommende webinarer og seminarer:

no upcoming events

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software