Er du interessert i å spare penger på strømregningen og øke levetiden for dine maskiner?

Seminarer om nettkvalitet

Er du en profesjonell som ønsker å vite hvordan du kan sette opp en belastningsstudie, måle nettkvaliteten fra e-verket eller finne forstyrrelser i anleggene dine, kan du nå bli med på et nettkvalitetsseminar hos Fluke og lære hvordan du kan spare penger på strømregningen og øke maskinenes levetid.

Hva du vil lære på seminaret:

 • Introduksjon av prinsippene for nettkvalitet
 • Flimmer, transienter, spenning, strøm og frekvens
 • Laststudier
 • Energiforbruk i anlegg, kontorer og hjem
 • Hvordan måle ubalanse, harmoniske, interharmoniske
 • Signalering over spenningsnettet, kortvarige spenningsfall og -økninger

Perfekt for:

 • Anleggsansvarlige
 • Vedlikeholdsingeniører
 • Energikonsulenter
 • Elektroingeniører

 

Webinar: Nettkvalitet - hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle?

Dette webinaret tar for seg hva nettkvalitet er og hvordan den kan se ut i virkelige situasjoner. I tillegg ser vi litt på relaterte forskrifter og normer. Mest fokus legger vi på måling av relevante parametere, hva som må måles og hva slags typer instrumenter som er egnet. Det viktigste deretter er å korrelere målingene til fenomener av nettkvalitet.

I løpet av webinaret vil du lære:

 •       Om konsekvensene av dårlig nettkvalitet
 •        Hvordan du kan måle og identifisere nettkvalitetsparametere effektivt

Webinaret er perfekt for:

 •        Elektroingeniører
 •        Vedlikeholdsansvarlige på anlegg
 •        Ansvarlige for energiforbruk

Kommende webinarer og seminarer: 

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software