Det er mange valg som må tas når du skal bruke håndholdte måleinstrumenter som multimetere, strømtenger, elektriske tester eller lignende

Kurs i riktig bruk av måleinstrumenter

Er instrumentet ditt egnet til det du skal måle? Hvilke funksjoner trenger du? Kan du stole på målingene dine? Er det noen begrensninger i bruken? Er instrumentet kalibrert? Utsettes det for røff behandling? Og ikke minst, hva med sikkerheten din når du foretar målingene?

Innhold:

I dette 3 timers kurset kommer vi med nyttige råd og tips som gjør det enklere å bruke instrumentene på en effektiv og sikker måte. Det blir både litt teori og praktiske demonstrasjoner.

Vi ser på:

  • hvordan funksjonene på ulike håndholdte måleinstrumenter virker
    og hvilke muligheter som finnes
  • tolkning av spesifikasjoner
  • hva sann-RMS betyr i praksis
  • hva du bør tenke på når du foretar målingene
  • hva slags tilbehør du kan bruke
  • sikkerhetsstandarden EN61010
  • kalibrering av måleinstrumenter

For hvem:

Dette kurset passer for alle teknikere og ingeniører som bruker måleinstrumenter

No upcoming events

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software