Ønsker du å redusere energikostnadene ved anlegget deres?

Flukes seminar "Prinsipper for energimåling" kan hjelpe dere å identifisere og kvantifisere energitap

Strømregningen forteller deg hvor mye energi dere bruker – hvis du leser den. Men den forteller deg ikke hvor eller hvordan energien brukes og til hvilken tid på døgnet. Uten at du vet hvor mye det koster å drifte hver del av bygningsmassen og operasjonene deres, kan du heller ikke treffe informerte avgjørelser om hva som skal skiftes, repareres eller oppgraderes.

Dette vil du lære i løpet av seminaret:

 • strategier for å redusere strømregningen
 • verktøy for å identifisere og kvantifisere energitap
 • måle og loggføre energiforbruket
 • identifisere og måle tap fra vanlige produksjonssystemer
 • påvise energitap med påvisning av vibrasjoner og analyser
 • beregne kostnaden ved trykkluft
 • måle ubalanserte spenninger for å beregne tap
 • kvantifiser strømkostnaden ved ventilasjon
 • hvordan du reduserer VVS-kostnadene

Perfekt for:

 • ingeniører som jobber med vedlikehold av anlegg
 • energikonsulenter for OEM-felttjenester og energi
 • anleggsledere
 • anleggs- og elektroentreprenører
 • energiinspektører

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software