Er du interessert i å minimere nedetiden og spare kostnader?

Seminaret "Feilsøking av motorer og frekvensomformere" vil hjelpe deg med å treffe kritiske avgjørelser

Innholdet i dette seminaret handler om å hjelpe vedlikeholdsteknikere (elektromekanikere og elektrikere) til å bli mer effektive til å drive feilsøking på motorer og omformere, og i siste instans bidra til å redusere nedetiden og spare kostbare reparasjoner. Når kurset er ferdig, skal teknikeren være i stand til å treffe slike kritiske avgjørelser, slik at man raskt kan isolere en feil og legge til rette for en rask og kostnadseffektiv reparasjon. Teknikeren vil også kunne fastslå om et problem rett og slett er en komponentfeil, et problem med nettkvaliteten, et installasjonsproblem eller en potensiell svekkelse av ytelsen.

Dette vil du lære i løpet av seminaret:

  • diagnostisere et problem (er det et nettkvalitetsproblem, en komponentsvikt, et installasjonsproblem eller en potensiell svekkelse av ytelsen?)
  • innsikt i typiske feiltilstander i et motorsystem
  • sentrale målings- og feilsøkingsteknikker
  • grunnleggende ferdigheter rundt tolking av resultatene
  • legge til rette for en rask og kostnadseffektiv reparasjon

Seminaret fokuserer mye på problemer i forbindelse med dårlig nettkvalitet, men også på problemer med selve omformeren og dens utgang, og problemstillinger rundt selve motoren og lasten.

Vi snakker om hva slags måleinstrumenter som kan brukes til feilsøkingen og demonstrerer hvordan flere av målingene kan utføres.

Perfekt for:

  • vedlikeholdsteknikere (elektromekanikere og elektrikere)

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software