Netspanningskwaliteit (Power Quality)

Wilt u meer inzicht in de verschillende parameters van netspanningsproblemen en energieverbruik?  Belangrijk is dan om eerst de basisbegrippen te begrijpen. Bijvoorbeeld over Elektrisch Vermogen, Harmonischen, Spanning- en Stroom onbalans, Flicker en TransiĆ«nten. Kortom het beter kunnen interpreteren van de Netcode en/of EN-50160.


Diverse trainingen over dit onderwerp zijn beschikbaar.

Trainingen ism ROVC Basis

Na afronding van deze training begrijp je de meest belangrijke basisbegrippen van Power Quality problemen (zoals beschreven in de norm 50160 ) en energieverbruik. Je kunt meetinstrumenten veilig aansluiten en de meetresultaten beoordelen. Ga naar https://www.rovc.nl/training/power-quality-basis/ voor meer informatie en uitvoeringsdata.

Trainng ism ROVC Gevorderd

Na afronding van deze training ben je in staat de meest voorkomende Power Quality problemen vast te stellen door correct te meten en de meetresultaten te analyseren. Je weet welke meetparameters relevant zijn en hoe je meetinstrumenten veilig aansluit. Je kent de juiste werkvolgorde. Ga naar https://www.rovc.nl/training/power-quality-gevorderd/ voor meer informatie en uitvoeringsdata.

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software