Installation Test Trainingen

Investeren in de Fluke installatie- en apparaten test training zal niet alleen de vaardigheden van elektrotechnische installateurs verbeteren. Ook de veiligheid en productiviteit tijdens het testen, storingszoeken en het documenteren van de comformiteit van elektrische installaties met de NEN 1010 norm, zal worden verhoogd. De cursus is gebaseerd op het werken met een Fluke multifunctioneel installatietester. De voucher om deel te kunnen nemen aan deze 1-daagse installatie- en apparatentestcursus kunt u kopen via uw distributeur.

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software