Seminars en Training bij Havé-Digitap

Bij het leveren van een goed test- en meetinstrument blijft het niet. Havé-Digitap ziet het ook als haar taak om het gebruik van deze instrumenten te optimaliseren en het rendement ervan voor u te vergroten, door middel van het delen van onze kennis en vaardigheden. Daarom organiseren wij met grote regelmaat gebruikerstrainingen, seminars en cursussen. De dagelijkse praktijk van onze klanten vormt de basis van ons aanbod. Inhoudelijk richten wij ons steeds op trends in de markt en thema's waarmee we het werk voor u eenvoudiger kunnen maken.

No upcoming events

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software