Wilt u uitvaltijden tot een minimum beperken en kosten besparen?

Het seminar over storingzoeken in motoren en aandrijvingen helpt u bij het nemen van kritische beslissingen

De inhoud van dit seminar wil onderhoudstechnici (elektromechanisch monteurs, elektriciens) helpen om storingen in motoren en motoraandrijvingen effectiever te zoeken en verhelpen, en uiteindelijk om uitvaltijd te verminderen en hoge reparatiekosten te besparen.

Na afronding van de training moet de technicus in staat zijn de kritische beslissingen te nemen die nodig zijn om een storing snel naar het niveau van de afzonderlijke componenten te herleiden, waardoor een snelle en kostenbesparende reparatie mogelijk is. De technicus zal tevens kunnen bepalen of een probleem slechts een defecte component betreft, een probleem met de installatie is of mogelijk een probleem met de prestaties van de toepassing is.

Tijdens het seminar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een storing snel herleiden naar het niveau van de afzonderlijke componenten
  • Bevorderen van een snelle en kostenbesparende reparatie
  • Onderzoeken van een probleem (is het een defecte component, een probleem met de installatie of mogelijk een probleem met de prestaties van de toepassing?)
  • Inzichten in gebruikelijke storingscondities in een motorsysteem
  • Belangrijkste technieken voor meten en storingzoeken
  • Basisprincipes voor het interpreteren van resultaten

Perfect voor:

  • Onderhoudstechnici (elektromechanisch monteurs, elektriciens)

For questions or support please email us at: fluke.academy@Fluke.com

For questions or support in GERMANY email us at : seminare@fluke.com

Privacy Statement

Integrity and Compliance at FORTIVE

Powered by Wild Apricot Membership Software